سنگ محک

راه ها و نحوه تست و شناسایی نقره

/post-1

یکی از بهترین راه های شناسایی و تست نقره با استفاده از سنگ محک هست ، بعدی شناسایی ظاهری هست مثل خراش دادن فلز نقره هست و